یا ابوالفضل العباس(ع)

ای دست تو ، دستگیر عالم ، وی در رخ تو علی مجسم ، دریای عمیق مهربانی ، تمثال علی ، علی ثانی ، مرآت حسین مظهر عشق ، ای عبد خدانما ، ابوالفضل ، دریاب دمی مرا ابوالفضل(فاطمه)

/ 0 نظر / 2 بازدید