نوشتن انشائ در مورد شجاعت (شریعتی)

یکی از دبیرستان های تهران هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که ''شجاعت یعنی چه؟'' محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود : ''شجاعت یعنی این'' و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته یود ! اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون ...استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند فکر میکنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟ دکتر شریعتی

واقعاً دکتر شجاعت رو در عمل معنی کرده بود.

/ 3 نظر / 21 بازدید
رضوان مرادی

بخ نظرم آمد این نکته را این جا یادآوری بکنم که: حتی صفات خوب و پسندیده هم مرز دارند که اگر از مرز گذشتند می شوند مذموم. شجاعت هم اگر از مرز بگذرد می شود گستاخی...

محسن سفیدی لشکاجانی

مرسی آقا امیر خیلی حال کردم من عاشق شریعتی ام این مطلب و با اجازه ازت کژی کردم وبلاگ من مربوط به روستامونه تو رودسر به اسم اشکاجان سر بزن به ما