من همیشه خوشحالم، می دونید چرا ؟

شکسپیر میگه: من همیشه خوشحالم، می دونید چرا ؟
.
.

برای این که: از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..

 

منم خواهش دارم از افراد به ظاهر دوست این شاخ زحمت را از تک ما بکشند و با وعده هایشان افکار ما را پریشان و نا آرام نسازند.... 

/ 0 نظر / 20 بازدید