در جاودانگی

شعری از سوی استاد شفیعی کدکنی که در سال 1357 سروده شد.

 


پیش از شما
به سان شما
بی شمارها

با تار عنکبوت
نوشتند روی باد
کاین دولت خجسته جاوید زنده باد.

 

اگرچه شعر کوتاه هست ولی خیلی از چیز ها را در خودش داردو قابل تامل.

/ 2 نظر / 12 بازدید
دخترباران

[خنده]عجب شعری گذاشتین... خیلی حرفا تو ناگفته هاش هست... مرسی[دست]

محسن

دمش گرم.عجب شعری گفته.