93 سالی پر از حوادث تلخ و شیرین و تجربه ها و حوادث ماندگار برای یک عمر

 

سالی که گذشت خیلی حوادث اتفاق افتاد و شاهد رفتارهایی از جانب عده ای بودیم که ما را به بعضی ها نزدیک تر و نسبت به عده ای در رفتارمان با آنها تجدید نظر کنیم و کردیم و من بعد قطعا و یقیناً درس عبرتی بوده باشد برای ما.

در سالی که گذشت خداوند متعال تلنگری کوچک و بزرگ همزمان بما زد که ما را به جاده اصلی زندگی که همانا بودن به یاد خدا و دوری از لغزش های زندگی بوده است برگرداند. اتفاقی سنگین اتفاق افتاد که اگر لطف خدای کریم و نظر ائمه اطهار نبود شاهد حوادثی ناگوار میبودیم. بر ما مسلم و معلوم بود و هست و خواهد بود که خداوند کریم ستارالعیوب است. 

در این سال کمک هایی از جانب دوستان بر ما شد که تا عمر باقی است قطعا مساعدت و کمک این بزرگواران فراموش شدنی نیست دوست خوب من علی که در تمام لحظات کنار ما بود و کمک و یاری وی همیشه قوت قلبی برای ما بوده و است.و میدانم که حل مساله بدون کمک وی امکان پذیر در مدت زمان محدود نبوده است. ارسطو و اسماعیل که پس از مشاهده اینکه دو روز در دسترس نبودم به درب منزل آمدند تا پیگیر وضعیتم باشند که قطعا این رفتار هیچ وقت فراموش شدنی نیست. و اسماعیل که همراه ما در حل مشکلات در کنار علی بوده است. و در کنار همه اینها پدربزرگوارم که پیوسته و مداوم همیشه در کنار من بوده و است و زبان ما قاصر از تشکر و قدردانی از این بزرگواران است. این چند سطر را نوشتم که بدانند و بدانم این کارهای خوب هیچ وقت فراموش شدنی نیست.

#93
/ 0 نظر / 30 بازدید