اینها واقعاً آقازاده هستند (فرزندان محصولی)!

محمد مهدی محصولی مهندس نرم افزار و علیرضا محصولی طلبه - فرزندان وزیر رفاه جناب آقای صادق محصولی که یک زمانی وزیر کشور هم بودند.

 

فرزندان محصولی

/ 2 نظر / 14 بازدید
بیطرف

آری آقا زاده از نوع مدرن اما آنگاه که آقایشان به سرنوشت دیگر آقایان کشیده شد بهتر میتوان قضاووت نمود

ایا نیازی به طرح این سوال بود .؟اگر موجب شد ناکسی توهینی کند شما باید جواب خدارا بدهی .سری که درد نمیکند چرا دستمال میبندی ..شما که خدای نکرده نظر خاصی نداری ..داری ؟