امان از غفلت

نمیدونم چیکار کرده بودیم که صاحب خانه دو روز ما رو پشت در خونه اش نگه داشت، حالا یکی شفیع شد و ضمانت ما رو کرد و وارد مهمانی شدیم، ای کاش غفلت ما رو نادیده بگیره.. ای کاش...

/ 0 نظر / 4 بازدید