جمله ای که با گوش جان پذیرفتم!

زیاد خوب نباش

زیاد دم دست نباش

 زیاد که خوب باشی....

دل آدم ها رو میزنی

آدم ها اینروزها....

عجیب به خوبی.... و

به شیرینی.... آلرژی پیدا کرده اند،

زیاد که باشی....

زیادی می شوی!

/ 0 نظر / 12 بازدید