عکسی قدیمی از چل چوبی آب آسیاب

یک عکس قدیمی از حاشیه ساحل گونه در کنار پل آب آسیاب محله کسبخ در دهه 50 توسط آقای اصغر شعبانی بدست ما رسید که بد ندیدیم برای حفظ در تاریخ در وبلاگ درج کنیم. در تصویر فوق آقایان اصغر شعبانی ، محمود فردوسیان و مرحوم رضا فردوسیان هم مشاهده می شوند.

لازم به ذکر است که وجود چنین فضاهای طبیعی  در دهه قبل موجب نشاط و سلامت و تندرستی افراد بوده است و  وجود چنین رودخانه محلی برای تفریح و ورزش جوانان بوده که موجب کسب عناوین ورزشی هم بعضاَ توسط برخی گردیده است. نمونه بارز آن آقای اصغر شعبانی در دوره ای قهرمان شنای کارگران کشور بوده است.

/ 0 نظر / 40 بازدید