شعری از اشـــرف الــدین گیـــلانی (نسیم شمال)

این نسیم شمال هم واقعاً نثر گزنده ای در دوران قاجار داشته، یکی از مفاخر گیلان بوده که کمتر در سطح ملی به آثارش توجه شده. شعر زیر نمونه ای از اشعار زیبای نسیم شمال است.

 

دست مَزَن !
چشم ؛ ببستم دو دست

راه مرو !
چشم ؛ دو پایم شکست

حرف مَزَن !
قطع نمودم سخن

نطق مکن !
چشم ببستم دهن

هیچ نفهم !
این سخن عنوان مکُن
خواهش نافهمی انسان مکُن
لال شوم ؛ کور شوم ؛ کَر شوم
لیک محال است که من خر شوم

 

/ 0 نظر / 18 بازدید