گریه اعدامی روی سینه های مامور

این عکس لحظه آخر برای اجرای اعدام دو زور گیر تهرانی هست که امروز صبح خبرگزاری ها عکسش رو منتشر کردند. خیلی تاثیرگذار بود این عکس . باشد که با دیدن این عکس تاثیر خود را بر روی افرادی که فکر زور گیری و تجاوز و سرقت های مسلحانه و... را دارند بگذارد و بداندد که آخر همه این کارها به یک صندلی و طناب و یک تکه پارچه ختم میشه.عکس اعدام زور گیران تهرانی

/ 1 نظر / 13 بازدید
به تو چه

تو هم داعشی هستی که از اعدام یک آدم خوشحالی